Loading...
DIPLOMIRANI ELEKTRO INŽENJER – PRIPRAVNIK

Zbog povećanog obima posla D.A.Dizajn Arhitektura ima potrebu za zapošljavanjem diploniranog inženjera elektrotehnike na poziciji projektant pripravnik elektroenergetskih instalacija u Beogradu.

Opis posla:

 • Učestvovanje u izradi projekata elektroenergetskih instalacija kroz sve faze projektovanja, od koncepta do izvođenja, u timu;
 • Učestvovanje u razradi projektne dokumentacije do nivoa za izvodjenje;
 • Učestvovanje u izradi budžetskih procena iI predmera i predračuna, kao i projektovanje u skladu sa zadatim budžetom;
 • Učestvovanje u izradi tehničkih opisa i projektnih zadataka;
 • Učestvovanje u vršenju projektantskog nadzora prema potrebi;
 • Učestvovanje u komunikacija sa klijentima, prisustvovanje sastancima u zemlji ili inostranstvu;
 • Saradnja sa inženjerima različitih struka u kući, ili spoljno angažovanih, analiza dobijenih informacija i primena kroz projekat;
 • Saradnja sa vodećim elektro projektantima I menadžerima na projektima i sa rukovodstvom firme;

Uslovi koji se traže:

 • Visoka stručna sprema, VII stepen, završen elektrotehnički fakultet, master nivo;
 • bez radnog iskustva;
 • poznavanje rada u Autocad-u
 • poželjno poznavanje rada u Revit-u;
 • poznavanje office softverskog paketa (word,excel);
 • napredno znanje stručnog engleskog jezika (verbalna I pisana komunikacija, izrada tehničke dokumentacije na engleskom jeziku, e-mail korespodencija)
 • Sposobnost rada u timu, dobra komunikacija sa kompletnim timom;
 • Poželjne intelektualne sposobnosti: Distribucija pažnje I sposobnost rada na više projekata (frontova) paralelno, preciznost, snalažljivost, sposobnost razlikovanja bitnog od nebitnog, koncentracija;
 • Poželjne osobine ličnosti: odgovornost, preciznost, analitičnost; smisao za saradnju I pozitivan odnos prema timu; motivacija za rad; emocionalna stabilnost; odgovoran odnos prema poslu, posedovanje timskog duha, želja za napredovanjem I usavršavanjem

Uslovi koje nudi firma:

 •  Zaposlenje na odredjeno na godinu dana, sa mogućnošću prelaska na neodredjeno;
 • Mogućnost dodatne zarade u vidu bonusa;
 • Radno vreme od 9-17, 5 dana u nedelji, od ponedeljka do petka;
 • Zdravo radno okruženje, stabilan sistem koji funkcioniše preko 20 godina, redovna mesečna plata;
 • Prilika da učestvujete u radu na velikim projektima I sticanje iskustva saradjujući sa domaćim I stranim projektnim kompanijama;
 • Mogućnost napredovanja u poslu u skladu sa pokazanim rezultatima;
 • Prilika da učestvujete u projektovanju svih tipova objekata – stambeni, poslovni, hoteli, komercijalni objekti, sportski objekti, industrijski objekti, distributivni objekti, škole I univerziteti, bolnice I zdravstvene ustanove, mešoviti kompleksi, benzincke stanice, verski objekti.

Molimo Vas da vaše prijave pošaljete najkasnije do 18.02.2019. godine na email: office@da.co.rs