Loading...
STARIJI ARHITEKTA

Zbog povećanog obima posla D.A.Dizajn Arhitektura ima potrebu za zapošljavanjem diplomiranog inženjera arhitekture na poziciji stariji arhitekta (senior architect).

Opis posla:

 • Izrada projekata kroz sve faze projektovanja, od koncepta do izvodjenja, samostalno ili u timu;
 • Upravljanje timom arhitekata I preuzimanje vodećih pozicija u timu;
 • Davanje dnevnih I nedeljnih zadataka timu arhitekata I saradnika;
 • Nadgledanje rada tima, pružanje podrške I rešavanje projektantskih problema;
 • Postavljanje urbanističko – arhitektonskih koncepata u 3D programima ili ručno (skiciranje);
 • Razrada sopstvenih ili tudjih koncepata do nivoa za dobijanje gradjevisnke dozvole, u skladu sa lokalnim propisima;
 • Razrada projektne dokumentacije do nivoa za izvodjenje;
 • Postavljanje I razrada arhitektonsko – enterijerskih detalja;
 • Izrada budžetskih procena I predmera I predračuna, projektovanje u skladu sa zadatim budžetom;
 • Izrada tehničkih opisa I projektnih zadataka;
 • Vršenje projektantskog nadzora prema potrebi;
 • Komunikacija sa klijentima, prisustvovanje sastancima u zemlji ili inostranstvu;
 • Organizovanje I vodjenje internih sastanaka tima;
 • Saradnja sa inženjerima različitih struka u kući, ili spoljno angažovanih, analiza dobijenih informacija I primena kroz arhitektonski projekat;
 • Odgovoran za pravovremeno dostavljanje potrebnih podataka i arhitektonskih podloga svim saradnicima, kao i za usklađivanje istih sa svim strukama
 • Saradnja sa menadžerima na projektima I sa rukovodstvom firme;

Uslovi koji se traže:

 • Visoka stručna sprema, VII stepen, završen arhitektonski fakultet, master nivo;
 • Minimum 10 godina radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije u projektnom birou;
 • poznavanje aktuelnih dogadjanja na tržištu materijala I savremenih sistema gradnje;
 • poznavanje rada u Autocad-u (ekspertski nivo) I Revit-u (minimum završen početni nivo, a poželjno I više);
 • ekspertsko poznavanje office softverskog paketa (word,excel);
 • napredno znanje stručnog engleskog jezika (verbalna I pisana komunikacija, izrada tehničke dokumentacije na engleskom jeziku, e-mail korespodencija, conference sastanci preko interneta);
 • Vrhunsko tehničko znanje: poznavanje struke, propisa, projektnih procesa, detalja;
 • Sposobnost rada u „crvenoj zoni“, snalaženje u radu pod pritiskom, poštovanje iznenadnih zahteva investitora, izmena projekata;
 • Sposobnost rada u timu, dobra komunikacija sa kompletnim timom;
 • Odličan poznavalac ostalih inženjerskih disciplina i poznavanja procesa projektovanja različitih tipova objekata kroz sve faze;
 • Sposobnost samostalne izrade koncept dizajna, arhitektonsko – urbanističkih idejnih rešenja;
 • Poželjne intelektualne sposobnosti: Distribucija pažnje I sposobnost rada na više projekata (frontova) paralelno, preciznost, snalažljivost, sposobnost razlikovanja bitnog od nebitnog, koncentracija;
 • Poželjne osobine ličnosti: odgovornost, preciznost, analitičnost; smisao za saradnju I pozitivan odnos prema timu; motivacija za rad; emocionalna stabilnost; odgovoran odnos prema poslu, posedovanje timskog duha, želja za napredovanjem I usavršavanjem;
 • Upravljačke sposobnosti, sposobnosti delegiranja posla, liderske sposobnosti;

Uslovi koje nudi firma:

 • Zaposlenje na odredjeno na godinu dana, sa mogućnošću prelaska na neodredjeno;
 • Mogućnost dodatne zarade u vidu bonusa;
 • Radno vreme od 9-17, 5 dana u nedelji, od ponedeljka do petka;
 • Zdravo radno okruženje, stabilan sistem koji funkcioniše preko 20 godina, redovna mesečna plata;
 • Prilika da učestvujete u radu na velikim projektima I da stičete iskustvo saradjujući sa domaćim I stranim projektnim kompanijama;
 • Mogućnost napredovanja u poslu u skladu sa pokazanim rezultatima;
 • Prilika da učestvujete u projektovanju svih tipova objekata – stambeni, poslovni, hoteli, komercijalni objekti, sportski objekti, industrijski objekti, distributivni objekti, škole I univerziteti, bolnice I zdravstvene ustanove, mešoviti kompleksi, benzincke stanice, verski objekti.

Molimo Vas da vaše prijave pošaljete najkasnije do 18.02.2019. godine na email: office@da.co.rs