Loading...
Arhitekta Projektant

Zbog povećanog obima posla D.A.Dizajn Arhitektura ima potrebu za zapošljavanjem diplomiranog inženjera arhitekture na poziciji arhitekta projektant (architect).

 

Opis posla:

 • Izrada projekata kroz sve faze projektovanja, od koncepta do izvođenja, samostalno ili u timu;
 • Obavljanje dnevnih I nedeljnih zadataka koje zadaje vodeći arhitekta u timu, delegiranje zadataka arhitektama saradnicima;
 • Učestvovanje u postavljanju urbanističko – arhitektonskih koncepata u 3D programima ili ručno (skiciranje);
 • Razrada koncepata do nivoa za dobijanje građevinske dozvole, u skladu sa lokalnim propisima;
 • Razrada projektne dokumentacije do nivoa za izvođenje;
 • Razrada arhitektonsko – enterijerskih detalja;
 • Učestvovanje u izradi budžetskih procena I predmera I predračuna, projektovanje u skladu sa zadatim budžetom;
 • Izrada tehničkih opisa I projektnih zadataka;
 • Učestvovanje u vršenju projektantskog nadzora prema potrebi;
 • Saradnja sa inženjerima različitih struka u kući, ili spoljno angažovanih, analiza dobijenih informacija I primena kroz arhitektonski projekat;
 • Odgovoran za pravovremeno dostavljanje potrebnih podataka i arhitektonskih podloga svim saradnicima, kao i za usklađivanje istih sa svim strukama
 • Saradnja sa vodećim arhitektom, menadžerima na projektima I sa rukovodstvom firme;

 

 Uslovi koji se traže:

 • Visoka stručna sprema, VII stepen, završen arhitektonski fakultet, master nivo;
 • Minimum 5-10 godina radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije u projektnom birou;
 • poznavanje aktuelnih događanja na tržištu materijala I savremenih sistema gradnje;
 • poznavanje rada u Autocad-u (ekspertski nivo) I Revit-u (minimum završen početni nivo, a poželjno I više);
 • poznavanje office softverskog paketa (word,excel);
 • -napredno znanje stručnog engleskog jezika (verbalna I pisana komunikacija, izrada tehničke dokumentacije na engleskom jeziku, e-mail korespodencija);
 • Tehničko znanje: poznavanje struke, propisa, projektnih procesa, detalja;
 • Poznavanje objedinjene procedure i funkcionisanja CEOP platforme;
 • Sposobnost rada u „crvenoj zoni“, snalaženje u radu pod pritiskom, poštovanje iznenadnih zahteva investitora, izmena projekata;
 • Sposobnost rada u timu, dobra komunikacija sa kompletnim timom;
 • Poznavalac ostalih inženjerskih disciplina i poznavanja procesa projektovanja različitih tipova objekata kroz sve faze;
 • Poželjne intelektualne sposobnosti: Distribucija pažnje I sposobnost rada na više projekata (frontova) paralelno, preciznost, snalažljivost, sposobnost razlikovanja bitnog od nebitnog, koncentracija;
 • Poželjne osobine ličnosti: odgovornost, preciznost, analitičnost; smisao za saradnju I pozitivan odnos prema timu; motivacija za rad; emocionalna stabilnost; odgovoran odnos prema poslu, posedovanje timskog duha, želja za napredovanjem I usavršavanjem

 

Uslovi koje nudi firma:

 • Zaposlenje na određeno na godinu dana, sa mogućnošću prelaska na neodređeno;
 • Mogućnost dodatne zarade u vidu bonusa;
 • Radno vreme od 9-17, 5 dana u nedelji, od ponedeljka do petka;
 • Zdravo radno okruženje, stabilan sistem koji funkcioniše preko 20 godina, redovna mesečna plata;
 • Prilika da učestvujete u radu na velikim projektima I da stičete iskustvo sarađujući sa domaćim I stranim projektnim kompanijama;
 • Mogućnost napredovanja u poslu u skladu sa pokazanim rezultatima;
 • Prilika da učestvujete u projektovanju svih tipova objekata – stambeni, poslovni, hoteli, komercijalni objekti, sportski objekti, industrijski objekti, distributivni objekti, škole I univerziteti, bolnice I zdravstvene ustanove, mešoviti kompleksi, benzincke stanice, verski objekti.